UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Onze fijne hobby

Miguel ON7MV at his station!

Over de radioamateurs en UBA-lid Miguel Verbanck ON7MV uit Vladslo, werd in de Krant van West-Vlaanderen een uitvoerig artikel gepubliceerd. Dergelijke artikels zijn een prachtige vorm van publiciteit voor onze hobby. Vooral om jongeren het belang te laten inzien van het radioamateurisme. Zijn verhaal start met het slagen in het examen en vergunning ON7MV.

Het werd een familieaangelegenheid, ook zijn vriendin en zijn moeder slaagden in een examen voor radioamateur. Miguel weidt in het artikel verder uit over de vreugde die zijn hobby hem verschaft. Miguel hoopt ooit eens vanop de Prinses Elisabethbasis in Antarctica wereldomvattende radiocontacten tot stand te brengen. Tegelijk maakt Miguel publiciteit voor de radio-expeditie van Belgische radioamateurs naar Svalbard om er wetenschappelijke testen uit te voeren. Hij toont de lezers van de krant dat de radioamateurgemeenschap een hechte gemeenschap is van gelijkgestemden die elkaar helpen en steunen.

QO-100 en Iedereen Beroemd op VRT


Vrijdag 25 februari komt normaal gezien op VRT-Een televisie iets voor 20 uur in het programma Iedereen Beroemd, onze fantastische hobby nog eens in de belangstelling voor het grote publiek. Franky Beuselinck ON7RU en Geert Timmerman ON8GT tonen de veelzijdigheid van de radioamateurs.

Ze hebben het ook over de geplande expeditie met Belgische radioamateurs naar Spitsbergen beter gekend onder de Noorse naam Svalbard, om er wetenschappelijke testen uit te voeren. In het barre klimaat dat er ook heerst in april, gaan ze na welke directe radioverbindingen er wereldwijd mogelijk zijn vanaf deze eilandengroep die qua oppervlakte tweemaal zo groot is als België. Zeer interessant om na te gaan of vanaf deze breedtegraad met een schotelantenne contact mogelijk is met radioamateursatelliet QO-100 de  Es’hail-2 satelliet. De Es’hail-2 satelliet hangt in een geostationaire baan op 36.000 km hoogte boven de aardbol. Normaal gezien reikt de footprint van de satelliet niet zo ver, je weet maar nooit tot wat radioamateurs in staat zijn.

Info: Freddy De Schuiteneer - ON3FDS
Photo: Annie Callewaert