UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT

Het BIPT Callbook Reglementering betreffende de radioamateurs (BIPT-document)

Aanvragen en wijzigen van je zendvergunning

Voor het aanvragen van een zendvergunning of voor het wijzigen van een bestaande zendvergunning gebruik je bij voorkeur het BIPT portaal (snelste behandeling) of alternatief dit PDF formulier.
Je kan dit formulier gebruiken om:
 • Een zendvergunning aan te vragen.
 • Een bijkomende roepnaam aan te vragen.
 • Een korte roepnaam (vanity call) aan te vragen. *
 • Een verandering van roepnaam aan te vragen.
 • Een duplicaat van je zendvergunning aan te vragen.
 • Een duplicaat van je certificaat aan te vragen.
 • Een morse attest aan te vragen.
 • Je vergunning op te zeggen.
 • Een verandering van je contactgegevens te melden.
 • Een tweede verblijfplaats te melden.

Je moet in beide gevallen het formulier elektronisch ondertekenen, gebruik makend van je elektronische identiteitskaart en een EID-reader. Indien je geen EID-reader ter beschikking heeft, dien je het PDF formulier ingevuld af te drukken en een gescande versie, ondertekend, door te mailen naar ram [at] bipt [dot] be, samen met een kopij van je indentiteitskaart
Opgelet: Indien je het PDF formulier moet dit downloaden (opslaan op je computer) en daarna openen met een recente versie van Acrobat Reader. Indien je het formulier opent in je browser kan je het meestal niet volledig invullen of wordt het niet correct bewaard. 

Deze formulieren dienen enkel voor zendvergunningen van natuurlijke personen.

Het aanvragen of wijzigen van een zendvergunning (met inbegrip van het aanvragen van een speciale roepnaam) voor clubstations en onbebande stations dient via de UBA te gebeuren:
 • Voor clubstations via on7yd [at] uba [dot] be (Rik, ON7YD).
 • Voor onbemande stations via on4pc [at] uba [dot] be (Filip, ON4PC).

* = enkel voor de houders van een HAREC-vergunning

De basisvergunning

Klik hier voor alle details.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Heb je vragen die specifiek over je eigen vergunning gaan dan contacteer je best rechtstreeks het BIPT:
 • Via het BIPT portaal of online formulier (voor het aanvragen van een vergunning of wijzigingen aan je vergunning, zie hoger).
 • Per e-mail aan ram [at] bipt [dot] be.
 • Telefonisch via het nummer 02/226.88.70 (enkel op maandag en woensdag tussen 14 en 16 uur).
 • Per fax via het nummer 02/226.87.64.
 • Schriftelijk aan BIPT – Dienst Vergunningen, Ellipse Building - Gebouw C, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Heb je meer algemene vragen of voorstellen dan contacteer je best de UBA, via de bestuurder verantwoordelijk voor de relaties met het BIPT (on7yd [at] uba [dot] be (Rik, ON7YD)). Voor het BIPT is het immers bijna onmogelijk met elk van de 5.000 gelicentieerde radioamateurs afzonderlijk te onderhandelen.

Heb je vragen over de reglementering, stel die vraag in eerste instantie aan je CM. Hij, of een ander lid van je sectie kan je meestal wel helpen. Lukt dat niet dan kan je terecht bij de bestuurder verantwoordelijk voor de relaties met het BIPT (on7yd [at] uba [dot] be (Rik, ON7YD)).

Wat is het BIPT?

In toepassing van de Europese bepalingen heeft de wet van 21 maart 1991 de organisatie van de telecommunicatiesector in België grondig hervormd.

Zoals voor bepaalde economische activiteiten (bank- en verzekeringswezen, energiesector) een onafhankelijk en onpartijdig orgaan waakt over hun goede werking, werd het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) belast met het toezicht op de telecommunicatiesector.

Tot haar voornaamste taken behoren:
 • Goedkeuring van eindapparatuur (steeds meer een Europese materie),
 • Controle op de aansluiting op de openbare telecommunicatie-infrastructuur,
 • Controle op de radio-communicatie,
 • Controle op de uitbating van telecommunicatiediensten,
 • Controle op de postdiensten.

Waar kan men de informatie over radioamateurs terugvinden op de BIPT website?

Surf naar het deel radioamateurs van BIPT website, hier vind je alle informatie over de wetgeving, publicaties, vergunningen, examens, frequenties, en apparatuur.

Examens

Het BIPT organiseert regelmatig examens voor het behalen van een zendvergunning (basisvergunning en HAREC). De examendata kan je raadplegen op de BIPT website.

Plaats van de examens
In de lokalen van het BIPT:

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Buiding - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
 

Inschrijving
 • Bij voorkeur via het online formulier op de BIPT website.
 • Indien online inschrijven niet mogelijk is kan je telefonisch een afspraak maken (02/226.88.57 op werkdagen tussen 9 en 12 uur, minstens drie weken voor de gewenste examendatum). Vermeld duidelijk voor welk examen je wenst in te schrijven ("radioamateur basisvergunning" of "radioamateur HAREC"), het BIPT neemt immers meer dan één soort examen af.
   

Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht voor de examens van 5de categorie (radioamateurdienst) bedraagt 40,00 Euro (het eerste operatorcertificaat is inbegrepen).
Het inschrijvingsrecht moet worden gestort op de rekening 679-1707816-34 van het BIPT, 1030 Brussel, met de vermelding van: Examen radioamateur HAREC of basisvergunning (naar gelang het geval) + datum + naam.

Morse examen
Gezien de beslissingen genomen door de ITU tijdens WRC2003, heeft het BIPT besloten het morse-examen af te schaffen vanaf de datum van 1 augustus 2003. 
Vermits sommige landen bovenop de HAREC-vergunning (of certificaat) een attest vragen dat bewijst dat een bezoeker, die in dat land wil uitzenden onder de T/R 61-01 privileges, geslaagd is in een CW-examen. Radioamateurs die vroeger in een CW examen slaagden bij het BIPT (of RTT) doen er in dit geval best aan een certificaat te vragen aan het BIPT (dienst vergunningen). Vermits het BIPT zelf geen CW-examens meer afneemt, heeft de UBA aan het BIPT voorgesteld een CW-examen af te nemen in "onderaanneming" voor het BIPT, en dit voor radioamateurs die na midden 2003 een HAREC-certificaat (vergunning) behaalden, en dit voor die nog geen CW-examen hebben afgelegd. Indien je in dergelijk geval verkeert, neem contact met de UBA.

Toekenning van roepnamen door het BIPT
Toekenning van roepnamen door het BIPT:

een Belgische radioamateur vraagt een vergunning aan hij is houder van basis getuigschrift afgeleverd door het BIPT hij krijgt een ON3-roepnaam
hij is houder van een HAREC-getuigschrift afgeleverd door het BIPT hij krijgt een ON4 (5, 6, 7, 8, 9)-roepnaam
hij is houder van een HAREC-getuigschrift afgeleverd door één van de CEPT T/R 61-02-landen (zie lijst)
hij is houder van een getuigschrift, gelijkwaardig aan HAREC, van een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft
in alle andere gevallen moet hij een examen afleggen bij het BIPT
een buitenlandse radioamateur vraagt een vergunning aan en hij heeft een vaste verblijfplaats in België hij zal beschouwd worden als een Belgische radioamateur (zie hierboven)  
een buitenlandse radioamateur vraagt een vergunning aan en hij heeft geen vaste verblijfplaats in België, ttz hij heeft geen identiteitskaart met een Belgisch adres hij is houder van een CEPT T/R 61-01-vergunning (zie lijst) of ECC Recommendation (05)06 vergunning (zie lijst) hij mag de roepnaam ON/<eigen roepnaam> gebruiken zonder bijkomende formaliteiten
hij is houder van een getuigschrift van een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft hij krijgt een ON-roepnaam
hij is houder van een ander getuigschrift (niet gedekt door bovenstaande gevallen), en het BIPT schat dat het niveau voldoende is hij krijgt een ON-roepnaam

Gewone roepnaam
De gewone Belgische roepnamen zijn samengesteld uit het prefix ON, gevolgd door één cijfer (dat de klasse van de vergunning weergeeft) en twee of drie letters:
 • ON1, ON4, ON5, ON6, ON7, ON8 = HAREC vergunning (vb. ON1AA, ON8XYZ).
 • ON2 = CEPT Novice vergunning (vb. ON2ZZ, ON2GHI).
 • ON3 = basisvergunning (vb. ON3HH, ON3VBN).

Korte roepnaam (vanity call)
Houders van een HAREC-vergunning kunnen een tweede (bijkomende) roepnaam aanvragen, van het formaat 2+1: een van de prefixen OO, OP, OQ, OR, OS of OT gevolgd  één cijfer (0 t.e.m. 9), en één letter (vb. OO4K, OT7Y). Gebruik voor het aanvragen van een bijkomende roepnaam het online BIPT formulier.

Speciale roepnaam
Clubstations kunnen naar aanleiding van speciale gelegenheden en voor een beperkte periode een speciale roepnaam aanvragen. Deze roepnaam wordt gevormd door de prefix ON, OO, OP, OQ, OR, OS of OT, gevolgd door een cijfer en door een combinatie van cijfers en letters (of enkel letters), eindigend op een letter (vb. OP123ABC, ON78AZERTY, OT1XX1X).
Uigesloten zijn roepnamen met een prefix anders dan ON waarvan de "ON versie" reeds toegekend is (vb. OO4AA wordt niet toegekend als speciale roepnaam omdat de roepnaam ON4AA reeds toegekend is) en roepnamen van het formaat 2+1 (vb. OO4A).
Het aanvragen van een speciale roepnaam dient te gebeuren via de UBA, gebruik maken van het hiervoor voorziene formulier. In dit formulier vind je ook alle voorwaarden en de te volgen procedure.

Speciale prefix
Erkende verenigingen (zoals UBA) kunnen ter gelegenheid van een bijzonder evenement en voor alle radioamateurs een speciaal prefix vragen (OO, OP, OQ, OR, OS of OT). In dit geval kunnen de radioamateurs die dat wensen het prefix ON in hun roepnaam vervangen door het speciale prefix. Dit geldt niet voor de korte roepnamen (vanity calls).