UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ATV

Welkom op de ATV-pagina's

Beste lezer,
Welkom.
Deze bladzijden hebben als doel u in te lichten over ATV (amateur televisie). Het is één van de fascinerende “modes” uit de vele mogelijkheden die er voor radioamateurs bestaan.
ATV is helemaal niet zo ingewikkeld als het op het eerste zicht mag lijken. Je kan met goed resultaat zelf iets bouwen, experimenteren met antennes, microwaves vanaf 70- tot 1,2cm en je kan experimenteren met video. Door de beperkte afmetingen van antennes op die frequenties kan men zelfs op een balkonnetje een volwaardig station opbouwen en vermits een belangrijk deel van de activiteit bestaat uit het realiseren van de ontvangst van allerlei uitzendingen is het bovendien ook weggelegd voor ON3 stations en ONL’s.
Kortom, het is een zeer veelzijdig deel van onze hobby dat bovendien erg weinig kost en dus toegankelijk is voor de meeste OM’s.

Frans - ON4VVV
UBA ATV manager

Resultaten van de ATV contest

Nog meer ATV-informatie

Op de onderstaande links vind je extra informatie over ATV (Amateur Televisie).